ACK North Shore

Afrikaanse Christen Kerk, North Shore, Nieu-Seeland

Omgee en Groepe

  • Dinsdag Bybelstudie Groep

Hierdie groep is hoofsaaklik die Senior lidmate, ouers en grootouers in ons gemeente. Hier word uitgereik na mekaar in liefde, deernis en aanvaarding. 'n Groot hoogtepunt is die kwartaallikse etes waar gepoog word om almal te betrek by die voorbereiding en maak daarvan.

Weeklikse Bybelstudie speel 'n groot rol in hierdie groep. Ons verwelkom graag ons ouers wat kom kuier om ons beter te leer ken.

Kontak Persone: Jackie Simes

E-pos: [email protected]

  • Macks: 

Visie: Om toegewyde christen mans in New Zealand te wees en bekend te staan as ware steunpillare in ons huise, in ons gemeente en in ons gemeenskappe waarin ons lewe, werk en speel.

Missie: Ons sal mekaar ondersteun om die BESTE te wees wat ons kan wees. Ons sal voortdurend daarna streef om ons verhoudinge op alle vlakke te verbeter en om beter insig te kry oor God se wil vir ons lewens.

Alle mans van Auckland en die omliggende areas is welkom om in te skakel by enige van ons aktiwiteite.

Geen lidmaatskapvereistes. Geen ouderdomsgrense.

Kontak Persoon: Alex Hoffman

E-pos: [email protected]

  • Rubies

Die naam “Rubies” is ‘n verwysing na die Ruby-steen (robyn). Destyds in die geskiedenis was dit een van die edelgesteentes wat as koop- en/of ruilmiddel gebruik was weens die kosbaarheid en waarde daarvan. “Wat sê die Bybel daaroor en wat is die konteks of verband waarin die naam RUBIES gebruik word?” *Rubies se verbintenis aan die vrou word aan waarde (kosbaarheid), wysheid en karakter gekoppel.

Hier is een so ‘n vers: “Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies” (KJV) Proverbs 31:10.

Ons Visie: “Die vrou vir die vrou in die gemeente”

Ons Missie: “Om alle dames ongeag ouderdom te betrek, die liefde van Jesus uit te dra en mekaar te ondersteun.”

Die Rubies betrek alle dames in die gemeente op beide geestelike en sosiale gebied. Al die dames van die gemeente word genooi om die samekomste by te woon, waar vrouens met mekaar kan assosieer. Alle dames, ongeag ouderdom, word vriendelik uitgenooi om betrokke te raak.

Kontak Persoon: Elna Ritten

E-pos: [email protected]

  • Magrietjies

Waar Magrietjies vergader verander die vertek in n geel vrolikheid van blydskap, eengesindheid, liefde, een van hart en een in strewe ~

Hier vereer ons, ons Here! en leer ons om mekaar opreg te dien in Sy nederigheid, gehoorsaamheid, sonder selgsug of eie eer. (Filippense 2 vers 2). Magrietjies, is n kring van God-vresende vroue rondom my. Vriendinne uit God se Hand! Elke vrou is “Belangrik vir God” ~ Hoekom?

Liefste Vrou, “Jy is Jou Vader se Meisiekind” en Hy het jou “Oneindig Lief”. Kom raak deel van ons op n Woensdagaand ~ Jy is “WELKOM”!

Corrie Knoesen: 021 185 445

Rosa Keyter: 021 0377 787

Ons kom Bymekaar by: Die Presbyterianse Kerk

45 Ansac Straat, in Browns Bay ~ (Agter die kerk in die saal se Bo-vertrek).

TYd: 6.30 VIR 7uur begin.

Jak 4:8 “Nader tot God en HY sal tot julle nader”!

  • Spens

Ons as gemeente reik graag uit na die gemeenskap en binne ons eie gemeente en help graag waar die nood druk, om tydelike verligting te bring, voorsien ons kruideniersware en koopbewyse. Gemeente word aangemoedig om by te dra deur:

• Nie-bederfbare kos te bring

• Kontant bydraes in houer te plaas (Gemerk "Die Spensfonds")

• Voedsel koopbewyse (kos-vouchers) te skenk

• Geskenkbewyse

Kontak Persoon: Doreen Pretorius

E-pos: [email protected]


Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. 

Handelinge 2: 44-47

EPIC

Your Skill

Your Skill

Your Skill

Your Skill

0