ACK North Shore

Afrikaanse Christen Kerk, North Shore, Nieu-Seeland

Geestelike Groei

Geestelike Groei

Geestelike Toerusting

Die doelwit is om die gemeente geestelik toe te rus en te ontwikkel vir dienswerk. Die doel is om individue en kleingroepe geestelik toe te rus sodat almal – die geloofsfamilie en groter gemeenskap van New Zealand, die geleentheid het om deel te neem aan die groei as deel van die liggaam van Christus.

- Geestelike Toerusting word met behulp van die volgende bronne beskikbaar gestel vir groepstudie of individuele studie:

- Boeke, DVD en internet programme wat God se Woord, die Bybel bevorder.

- Kursusse en ander geestelike seminare en byeenkomste aangebied deur die ACK, ander kerke en ander Christelike instansies.

- Mans, Vroue en gemeente kampe.

- Kleingroep en individuele besprekings

- Promise Keepers

- Willow Creek Ministries


Hierdie bediening soos die ander bedieninge onder Geestelike Groei, oorvleuel baie van die bedieninge in die ACK en bied ondersteuning aan waar nodig.

Kontak Persoon: Herman Pieters

E-pos: [email protected]


Dissipelskap

Dissipelskap groep – Toerusting word aangebied om persone as dissipels op te lei.

Kontak Persoon: Herman Pieters

E-pos: [email protected]


Gebed

Ons gemeente het ‘n aktiewe gebedsbediening wat in uitvoering van die Bybelse voorskrifte “gedurig bid vir die gelowiges en nie-gelowiges”.

Kontak ons indien jy ‘n behoefte aan gebed het. Jou versoek sal met absolute vertroulikheid hanteer word. “Want waar twee of drie in My Naam saam is, daar is Ek by julle“ (Matt 18:20). Twee ouderlinge kan gekontak word vir behoeftes/nood/versoeke/danksegging wat bestaan.

Alle versoeke kan deurgegee word na:

Lijlanie Stander by [email protected] 


Wires

WIRES is ‘n bediening wat uit die volgende onderafdelings bestaan met individuele koördineerders. Die WIRES afkorting is as volg saamgestel:

• Woordbediening

• Instrument opstel en klank

• Rekenaar en redigering

• Engelse vertaling

• Sang en aanbidding

As jy graag wil betrokke raak, kontak asseblief die sang en aanbiddings koördineerder.

Kontak Persoon: Herman Pieters

E-pos: [email protected]

0